Entdecken Sie, was Sie lernen können.

Mit Videokursen für Beruf, Studium und Freizeit.

Compliance Training EU (TH) – การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป

Von Lecturio Online Courses

การปฏิบัติตามข้อกำหนด: วิธีการที่เข้าใจง่าย ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพในการคุ้มครองบริษัทของคุณ!

การปฏิบัติตามข้อกำหนดก่อให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมในการที่จะเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นปัญหาหลากหลายรูปแบบในระหว่างการทำงานในชีวิตประจำวันของคุณ โดยไม่เพียงนำไปใช้กับผู้จัดการเท่านั้น แต่ที่สำคัญยังนำไปใช้กับลูกจ้างของคุณได้ด้วย โปรดจำไว้ว่าบริษัทต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของลูกจ้างในรูปแบบของผลกระทบทางกฎหมาย การสูญเสียภาพลักษณ์ หรือการขาดงาน ลูกจ้างที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจจบลงด้วยการเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับบริษัทของคุณ

การฝึกอบรมพนักงานเรื่องการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงนี้ จะช่วยให้คุณสามารถแนะนำหัวข้อการปฏิบัติตามข้อกำหนด และสื่อสารในเรื่องระเบียบปฏิบัติที่สำคัญที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมไปยังลูกจ้างทุกคนได้อย่างรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย การฝึกอบรมออนไลน์ของเราจะมอบความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับแนวคิดและความเสี่ยงของธุรกิจในชีวิตประจำวันที่สำคัญที่สุดให้แก่ลูกจ้างของคุณ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ทางกฎหมายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป พร้อมทั้งกฎระเบียบในการรับมือกับหัวข้อด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะต่างๆ ที่นำไปใช้ได้จริง ซึ่งจะคุ้มครองทั้งบริษัทและลูกค้าของคุณจากความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

คอร์สฝึกอบรมออนไลน์ของ Lecturio จะทำให้ลูกจ้างของคุณได้มีโอกาสศึกษาเนื้อหาอย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากไม่ได้เรียนด้วยวิธีนี้แล้วจะมีราคาแพงและเสียเวลามาก โดยรวมแล้ว การปฏิบัติตามข้อกำหนดจะคุ้มครองบริษัทของคุณจาก:

  • การสูญหายของข้อมูล โดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบง่ายๆ ว่าด้วยความปลอดภัยของข้อมูล การคุ้มครองข้อมูล และการคุ้มครองความรู้เชิงปฏิบัติการ
  • อุบัติเหตุในการทำงาน โดยการแนะนำให้ลูกจ้างของคุณได้ทราบถึงความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ
  • การเลือกปฏิบัติในที่ทำงาน โดยการอภิปรายนโยบายการปฏิบัติด้วยความเสมอภาค
  • อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยการจัดตั้งแนวทางง่ายๆ ในการป้องกันการฟอกเงินและการทุจริตคอร์รัปชั่น
  • การรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของลูกจ้าง โดยการให้คำแนะนำแก่บุคลากรเกี่ยวกับสิทธิและภาระผูกพันของตน
  • เมื่อจบคอร์ส ลูกจ้างของคุณจะได้เรียนรู้วิธีรับมือกับความยุ่งยากซับซ้อนแบบต่างๆ ในการทำงานในแต่ละวัน เช่น จะทำอย่างไรเมื่อเอกสารสำคัญหายไป หรือในกรณีที่มีคนบาดเจ็บในที่ทำงาน หรือวิธีรับมือกับคู่แข่งที่ต้องการคุยเรื่องราคาหลังเลิกงาน และสุดท้าย คุณจะสามารถประเมินความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมได้ โดยมีแบบทดสอบในตอนท้ายรวมอยู่ในคอร์ส ซึ่งจะช่วยบันทึกความก้าวหน้าของลูกจ้างของคุณ

Details

  • Enthaltene Vorträge: 12
  • Laufzeit: 0:56 h
  • Enthaltene Quizfragen: 30
  • Enthaltene Lernmaterialien: 13

Dozenten des Kurses Compliance Training EU (TH) – การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป

 Lecturio Online Courses

Lecturio Online Courses

Lecturio provides sustainable, simple and cost-efficient continuing education and training to companies and private customers. The e-learning catalogue consists of more than 7000 video-based courses covering over 80 topics. The focus is on compliance, leadership, project management, distribution, and medicine. Most of private customers use Lecturio in parallel to their studies and to prepare for their exams in medicine and law. Lecturio provides practical video-based online training—in German and English. Thousands of quiz questions help to measure and assess the learning success. Lecturio courses are available on all devices—and even offline with the iOS and Android app. Lecturio’s mission is to help companies and private customers to develop their full potential.


Rezensionen

(1)
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne
5
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1  Stern
0