การคุ้มครองความรู้เชิงปฏิบัติการ von Lecturio Online Courses

(1)

video locked

Über den Vortrag

Der Vortrag „การคุ้มครองความรู้เชิงปฏิบัติการ“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Compliance Training EU (TH) – การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

 • การคุ้มครองความรู้เชิงปฏิบัติการ
 • การแก้ไข: การจัดการความรู้

Quiz zum Vortrag

 1. …มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
 2. ...เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการฝึกอบรมภายใน
 3. ...ทำให้คุณเป็นบุคคลที่ไม่สามารถแทนที่ได้ในบริษัท
 4. ...คุณสามารถนำไปอวดเพื่อนๆ ได้
 1. ในสัญญาจ้างงานของคุณ
 2. ในหลักเกณฑ์เรื่องสิทธิในการเข้าถึงของบริษัทของคุณ
 3. ในหลักเกณฑ์เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบริษัทของคุณ
 4. ในรัฐธรรมนูญแห่งชาติ
 1. แบ่งปันความรู้เชิงปฏิบัติการของคุณกับเพื่อนร่วมงานซึ่งจำเป็นต้องใช้ความรู้ดังกล่าวในการทำงานในแต่ละวัน
 2. จัดทำเอกสารความรู้ของคุณ
 3. บอกให้ผู้บังคับบัญชาของคุณทราบถึงความรู้เชิงปฏิบัติการใหม่ๆ
 4. บอกเพื่อนของคุณเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของคุณ
 5. ควรบันทึกเอกสารของคุณไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่บ้านดีกว่า
 1. ให้ระมัดระวังและอย่าเปิดเผยมากเกินไป การพูดเรื่องงานไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้าม แต่อย่าเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ
 2. ไม่มีอะไรต้องคำนึงถึง เป็นแค่การสนทนาทั่วๆ ไป ไม่ได้มีข้อห้ามไม่ให้พูดถึงงานเป็นครั้งคราว
 3. คุณควรจบการสนทนาทันที นี่ต้องเป็นการจารกรรมทางอุตสาหกรรมแน่นอน
 4. ไม่พูดเรื่องงานของคุณเด็ดขาด ไม่ว่าคุณจะคุยกับคนในครอบครัว เพื่อนๆ หรือคนแปลกหน้า คุณไม่มีวันปลอดภัยจากการจารกรรม

Dozent des Vortrages การคุ้มครองความรู้เชิงปฏิบัติการ

 Lecturio Online Courses

Lecturio Online Courses

Lecturio provides sustainable, simple and cost-efficient continuing education and training to companies and private customers. The e-learning catalogue consists of more than 7000 video-based courses covering over 80 topics. The focus is on compliance, leadership, project management, distribution, and medicine. Most of private customers use Lecturio in parallel to their studies and to prepare for their exams in medicine and law. Lecturio provides practical video-based online training—in German and English. Thousands of quiz questions help to measure and assess the learning success. Lecturio courses are available on all devices—and even offline with the iOS and Android app. Lecturio’s mission is to help companies and private customers to develop their full potential.


Kundenrezensionen

(1)
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne
5
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1  Stern
0