การฟอกเงิน von Lecturio Online Courses

(1)

video locked

Über den Vortrag

Der Vortrag „การฟอกเงิน“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Compliance Training EU (TH) – การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

 • การฟอกเงิน
 • หน้าที่ในการระบุตัวตน

Quiz zum Vortrag

 1. ต่อสู้กับการก่อการร้ายข้ามประเทศ
 2. ป้องกันการนำทรัพย์สินจากการกระทำผิดทางอาญาเข้าสู่วงจรทางการเงินที่ถูกกฎหมาย
 3. โอนสิ่งที่เรียกกันว่าอัตราการฟอกเงินคงที่ไปให้หน่วยงานด้านศุลกากร
 4. จัดระเบียบภาคการเงิน
 1. ขึ้นอยู่กับกฎหมายในท้องถิ่น
 2. 5 เดือน
 3. 1 ปี
 4. 3 ปี
 1. เข้าพบผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงินของคุณแล้วรายงานธุรกรรมให้ทราบ
 2. เนื่องจากเป็นลูกค้าเก่าแก่ คุณจึงไม่ต้องทำอะไร
 3. รายงานธุรกรรมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงินของคุณทราบในกรณีที่คุณสงสัยว่าธุรกิจของลูกค้าถูกกฎหมายหรือไม่เท่านั้น
 4. ตั้งสติแล้วโทรเรียกตำรวจทันที น่าสงสัยเป็นอย่างมากว่าอาจเป็นการระดมทุนของผู้ก่อการร้าย

Dozent des Vortrages การฟอกเงิน

 Lecturio Online Courses

Lecturio Online Courses

Lecturio provides sustainable, simple and cost-efficient continuing education and training to companies and private customers. The e-learning catalogue consists of more than 7000 video-based courses covering over 80 topics. The focus is on compliance, leadership, project management, distribution, and medicine. Most of private customers use Lecturio in parallel to their studies and to prepare for their exams in medicine and law. Lecturio provides practical video-based online training—in German and English. Thousands of quiz questions help to measure and assess the learning success. Lecturio courses are available on all devices—and even offline with the iOS and Android app. Lecturio’s mission is to help companies and private customers to develop their full potential.


Kundenrezensionen

(1)
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne
5
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1  Stern
0