การฟอกเงิน von Lecturio GmbH

(1)

video locked

Über den Vortrag

Der Vortrag „การฟอกเงิน“ von Lecturio GmbH ist Bestandteil des Kurses „Compliance Training EU (TH) – การฝึกปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

 • การฟอกเงิน
 • หน้าที่ในการระบุตัวตน

Quiz zum Vortrag

 1. ต่อสู้กับการก่อการร้ายข้ามประเทศ
 2. ป้องกันการนำทรัพย์สินจากการกระทำผิดทางอาญาเข้าสู่วงจรทางการเงินที่ถูกกฎหมาย
 3. โอนสิ่งที่เรียกกันว่าอัตราการฟอกเงินคงที่ไปให้หน่วยงานด้านศุลกากร
 4. จัดระเบียบภาคการเงิน
 1. ขึ้นอยู่กับกฎหมายในท้องถิ่น
 2. 5 เดือน
 3. 1 ปี
 4. 3 ปี
 1. เข้าพบผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงินของคุณแล้วรายงานธุรกรรมให้ทราบ
 2. เนื่องจากเป็นลูกค้าเก่าแก่ คุณจึงไม่ต้องทำอะไร
 3. รายงานธุรกรรมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ต่อต้านการฟอกเงินของคุณทราบในกรณีที่คุณสงสัยว่าธุรกิจของลูกค้าถูกกฎหมายหรือไม่เท่านั้น
 4. ตั้งสติแล้วโทรเรียกตำรวจทันที น่าสงสัยเป็นอย่างมากว่าอาจเป็นการระดมทุนของผู้ก่อการร้าย

Dozent des Vortrages การฟอกเงิน

 Lecturio GmbH

Lecturio GmbH

Lecturio steht für nachhaltige, einfache und kosteneffiziente Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und für Privatpersonen. Das Lernangebot umfasst mehr als 7000 videobasierte E-Learning-Kurse in mehr als 80 Themengebieten. Der Fokus für Unternehmen liegt in den Bereichen Compliance, Leadership, Projektmanagement, Vertrieb und Medizin. Privatkunden nutzen Lecturio mehrheitlich als Studiumsbegleitung und Examensvorbereitung in Medizin und Jura. Bei Lecturio lernt man mit praxisnahen videobasierten Online-Trainings – in deutscher und in englischer Sprache. Tausende von Quizfragen machen den Lernerfolg messbar. Lecturio-Kurse sind auf allen Endgeräten abrufbar – mit der iOS- und Android App auch offline. Lecturio hat es sich zur Mission gemacht, Unternehmen und Privatpersonen dabei zu helfen, ihr volles Potential zu entfalten.

Kundenrezensionen

(1)
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne
5
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1  Stern
0