ประมวลจรรยาบรรณ von Lecturio GmbH

(1)

video locked

Über den Vortrag

Der Vortrag „ประมวลจรรยาบรรณ“ von Lecturio GmbH ist Bestandteil des Kurses „การฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท (TH)“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

  • ประมวลจรรยาบรรณ

Quiz zum Vortrag

  1. นำมาซึ่งความโปร่งใสโดยการทำให้กฎระเบียบและหลักการต่างๆ ของบริษัทมีความชัดเจนสำหรับทั้งลูกจ้างและนายจ้าง
  2. นำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น การสร้างความประทับใจโดยการกล่าวถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  3. ประมวลจรรยาบรรณไม่มีผลต่อกิจกรรมภายในบริษัทของคุณ
  4. นำมาซึ่งผลประโยชน์ด้านภาษี เพราะทางการให้รางวัลแก่ความซื่อสัตย์
  1. คุณควรคุยกับผู้บังคับบัญชาของคุณหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  2. คุณควรเข้าตรวจสอบเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง
  3. คุณไม่ควรทำอะไรทั้งสิ้น
  4. คุณควรติดต่อผู้ร่างประมวลบรรษัทภิบาลของประเทศของคุณ

Dozent des Vortrages ประมวลจรรยาบรรณ

 Lecturio GmbH

Lecturio GmbH

Lecturio steht für nachhaltige, einfache und kosteneffiziente Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und für Privatpersonen. Das Lernangebot umfasst mehr als 7000 videobasierte E-Learning-Kurse in mehr als 80 Themengebieten. Der Fokus für Unternehmen liegt in den Bereichen Compliance, Leadership, Projektmanagement, Vertrieb und Medizin. Privatkunden nutzen Lecturio mehrheitlich als Studiumsbegleitung und Examensvorbereitung in Medizin und Jura. Bei Lecturio lernt man mit praxisnahen videobasierten Online-Trainings – in deutscher und in englischer Sprache. Tausende von Quizfragen machen den Lernerfolg messbar. Lecturio-Kurse sind auf allen Endgeräten abrufbar – mit der iOS- und Android App auch offline. Lecturio hat es sich zur Mission gemacht, Unternehmen und Privatpersonen dabei zu helfen, ihr volles Potential zu entfalten.

Kundenrezensionen

(1)
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne
5
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1  Stern
0