ประมวลจรรยาบรรณ von Lecturio Online Courses

(1)

video locked

Über den Vortrag

Der Vortrag „ประมวลจรรยาบรรณ“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Compliance Training EU (TH) – การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

  • ประมวลจรรยาบรรณ

Quiz zum Vortrag

  1. นำมาซึ่งความโปร่งใสโดยการทำให้กฎระเบียบและหลักการต่างๆ ของบริษัทมีความชัดเจนสำหรับทั้งลูกจ้างและนายจ้าง
  2. นำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น การสร้างความประทับใจโดยการกล่าวถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  3. ประมวลจรรยาบรรณไม่มีผลต่อกิจกรรมภายในบริษัทของคุณ
  4. นำมาซึ่งผลประโยชน์ด้านภาษี เพราะทางการให้รางวัลแก่ความซื่อสัตย์
  1. คุณควรคุยกับผู้บังคับบัญชาของคุณหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  2. คุณควรเข้าตรวจสอบเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง
  3. คุณไม่ควรทำอะไรทั้งสิ้น
  4. คุณควรติดต่อผู้ร่างประมวลบรรษัทภิบาลของประเทศของคุณ

Dozent des Vortrages ประมวลจรรยาบรรณ

 Lecturio Online Courses

Lecturio Online Courses

Lecturio provides sustainable, simple and cost-efficient continuing education and training to companies and private customers. The e-learning catalogue consists of more than 7000 video-based courses covering over 80 topics. The focus is on compliance, leadership, project management, distribution, and medicine. Most of private customers use Lecturio in parallel to their studies and to prepare for their exams in medicine and law. Lecturio provides practical video-based online training—in German and English. Thousands of quiz questions help to measure and assess the learning success. Lecturio courses are available on all devices—and even offline with the iOS and Android app. Lecturio’s mission is to help companies and private customers to develop their full potential.


Kundenrezensionen

(1)
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne
5
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1  Stern
0