ระบบบริหารจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด von Lecturio Online Courses

Über den Vortrag

Der Vortrag „ระบบบริหารจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Compliance Training EU (TH) – การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

  • ระบบบริหารจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • องค์ประกอบของระบบจัดการเนื้อหา

Quiz zum Vortrag

  1. การป้องกัน การวิเคราะห์ และการโต้ตอบ
  2. การวิเคราะห์ การป้องกัน และการควบคุม
  3. การวิเคราะห์ การป้องกัน การควบคุม และการโต้ตอบ
  4. การวิเคราะห์ การควบคุม และการโต้ตอบ
  5. การป้องกัน การโต้ตอบ และการควบคุม

Dozent des Vortrages ระบบบริหารจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด

 Lecturio Online Courses

Lecturio Online Courses

Lecturio provides sustainable, simple and cost-efficient continuing education and training to companies and private customers. The e-learning catalogue consists of more than 7000 video-based courses covering over 80 topics. The focus is on compliance, leadership, project management, distribution, and medicine. Most of private customers use Lecturio in parallel to their studies and to prepare for their exams in medicine and law. Lecturio provides practical video-based online training—in German and English. Thousands of quiz questions help to measure and assess the learning success. Lecturio courses are available on all devices—and even offline with the iOS and Android app. Lecturio’s mission is to help companies and private customers to develop their full potential.


Kundenrezensionen

(1)
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne
5
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1  Stern
0

Quizübersicht
falsch
richtig
offen
Kapitel dieses Vortrages