การคุ้มครองข้อมูล (GDPR) von Lecturio Online Courses

video locked

Über den Vortrag

Der Vortrag „การคุ้มครองข้อมูล (GDPR)“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Compliance Training EU (TH) – การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

 • การคุ้มครองข้อมูล
 • ใครต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูล?
 • ภาระผูกพันของบริษัท

Quiz zum Vortrag

 1. สีตา
 2. ป้ายทะเบียนรถ
 3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 4. ที่อยู่
 5. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. การรายงานข้อเรียกร้องในกรณีที่มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด การสูญหาย และการยักย้ายถ่ายเท
 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบภายใน
 4. การเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่พิมพ์ออกมาเป็นเวลา 2 ปี
 5. ภาระผูกพันในการส่งต่อข้อมูลไปให้เจ้าพนักงานโดยอัตโนมัติ

Dozent des Vortrages การคุ้มครองข้อมูล (GDPR)

 Lecturio Online Courses

Lecturio Online Courses

Lecturio provides sustainable, simple and cost-efficient continuing education and training to companies and private customers. The e-learning catalogue consists of more than 7000 video-based courses covering over 80 topics. The focus is on compliance, leadership, project management, distribution, and medicine. Most of private customers use Lecturio in parallel to their studies and to prepare for their exams in medicine and law. Lecturio provides practical video-based online training—in German and English. Thousands of quiz questions help to measure and assess the learning success. Lecturio courses are available on all devices—and even offline with the iOS and Android app. Lecturio’s mission is to help companies and private customers to develop their full potential.


Kundenrezensionen

(1)
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne
5
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1  Stern
0