การคุ้มครองข้อมูล von Lecturio GmbH

(1)

video locked

Über den Vortrag

Der Vortrag „การคุ้มครองข้อมูล“ von Lecturio GmbH ist Bestandteil des Kurses „การฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท (TH)“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

 • การคุ้มครองข้อมูล
 • ใครต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านการคุ้มครองข้อมูล?
 • ภาระผูกพันของบริษัท

Quiz zum Vortrag

 1. ข้อกำหนดทางกฎหมาย
 2. ลูกค้าต้องการได้รับแจ้งเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลเป็นครั้งแรก
 3. ไม่มีข้อกำหนดเลย ลูกค้าได้เสียสิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูลของตนแล้ว
 4. ลูกค้าต้องการให้แก้ไขข้อมูลของตนให้ถูกต้อง
 1. สีตา
 2. ป้ายทะเบียนรถ
 3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 4. ที่อยู่
 5. ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
 1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. การรายงานข้อเรียกร้องในกรณีที่มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด การสูญหาย และการยักย้ายถ่ายเท
 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบภายใน
 4. การเก็บรักษาข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่พิมพ์ออกมาเป็นเวลา 2 ปี
 5. ภาระผูกพันในการส่งต่อข้อมูลไปให้เจ้าพนักงานโดยอัตโนมัติ

Dozent des Vortrages การคุ้มครองข้อมูล

 Lecturio GmbH

Lecturio GmbH

Lecturio steht für nachhaltige, einfache und kosteneffiziente Aus- und Weiterbildung in Unternehmen und für Privatpersonen. Das Lernangebot umfasst mehr als 7000 videobasierte E-Learning-Kurse in mehr als 80 Themengebieten. Der Fokus für Unternehmen liegt in den Bereichen Compliance, Leadership, Projektmanagement, Vertrieb und Medizin. Privatkunden nutzen Lecturio mehrheitlich als Studiumsbegleitung und Examensvorbereitung in Medizin und Jura. Bei Lecturio lernt man mit praxisnahen videobasierten Online-Trainings – in deutscher und in englischer Sprache. Tausende von Quizfragen machen den Lernerfolg messbar. Lecturio-Kurse sind auf allen Endgeräten abrufbar – mit der iOS- und Android App auch offline. Lecturio hat es sich zur Mission gemacht, Unternehmen und Privatpersonen dabei zu helfen, ihr volles Potential zu entfalten.

Kundenrezensionen

(1)
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne
5
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1  Stern
0