การปฏิบัติด้วยความเสมอภาค von Lecturio Online Courses

video locked

Über den Vortrag

Der Vortrag „การปฏิบัติด้วยความเสมอภาค“ von Lecturio Online Courses ist Bestandteil des Kurses „Compliance Training EU (TH) – การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป“. Der Vortrag ist dabei in folgende Kapitel unterteilt:

 • การปฏิบัติด้วยความเสมอภาค
 • ตัวอย่างในทางปฏิบัติ: "กรณีของ British Airways"

Quiz zum Vortrag

 1. คำสั่งว่าด้วยการปฏิบัติด้วยความเสมอภาคในการจ้างงานและอาชีพ
 2. คำสั่งว่าด้วยความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติ
 3. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนยุโรป
 4. ข้อบังคับเรื่องเพศภาวะ
 1. ทักษะ
 2. เพศ
 3. อายุ
 4. เชื้อชาติ
 1. “เราได้ตัดสินใจจ้างผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกว่า”
 2. “คุณไม่สามารถโน้มน้าวให้เราเห็นถึงทักษะในการทำงานของคุณในระหว่างการสัมภาษณ์”
 3. “เราได้ตัดสินใจจ้างผู้สมัครที่อายุน้อยกว่า”
 4. “เราได้ตัดสินใจจ้างผู้สมัครเพศชาย”

Dozent des Vortrages การปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

 Lecturio Online Courses

Lecturio Online Courses

Lecturio provides sustainable, simple and cost-efficient continuing education and training to companies and private customers. The e-learning catalogue consists of more than 7000 video-based courses covering over 80 topics. The focus is on compliance, leadership, project management, distribution, and medicine. Most of private customers use Lecturio in parallel to their studies and to prepare for their exams in medicine and law. Lecturio provides practical video-based online training—in German and English. Thousands of quiz questions help to measure and assess the learning success. Lecturio courses are available on all devices—and even offline with the iOS and Android app. Lecturio’s mission is to help companies and private customers to develop their full potential.


Kundenrezensionen

(1)
5,0 von 5 Sternen
5 Sterne
5
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1  Stern
0